ONZE PARTNERS

Onze speciale dank gaat uit naar de partners van de Brielsche aap.

Mede dankzij hun steun hebben wij dit fantastische project kunnen realiseren!

Landschapstafel Voorne-Putten

Ons prachtige stadspark en authentiek gerestaureerde druivenkas zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een investeringsbijdrage vanuit de Landschapstafel Voorne-Putten. 

Download
PDF-Nieuwsbrief-LST-Brielsche-Aap.pdf
Adobe Acrobat document 536.0 KB

Provincie Zuid-Holland

Door ondersteuning van ons initiatief en als partner van de Landschapstafels heeft ook de provincie Zuid-Holland een belangrijke bijdrage gehad in het realiseren van ons stadspark.


Ronde Tafel Voorne

De Tafelronde (of Ronde Tafel) Voorne is de 108e Tafel van de Nederlandsche Tafelronde die op haar beurt onderdeel uitmaakt van de Round Table International met wereldwijd 45.000 tafelaars. De Ronde Tafel is een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van haar leden. Mede dankzij de steun van de Ronde Tafel Voorne hebben wij onze natuurspeeltuin kunnen realiseren.